Vill du kunna känna dig riktigt säker till sjöss i din egen båt så bör du se till att införskaffa ett fullgott båtlarm. På så sätt har du nämligen helgarderat dig själv och skapat en fullständig säkerhet för alla ombord.

.
Båtar är – och har alltid varit – högintressanta som stöldgods för tjuvar. Det är en av förklaringarna till att antalet båtstölder har ökat lavinartat under de senaste åren i vårt land. De båtar som säljs i Skandinavien blir nämligen bara dyrare och dyrare i takt med att den tekniska utrustningen ombord blir alltmer avancerad och påkostad. Det är förmodligen ingen överdrift att påstå att de fritidsbåtar som trafikerar våra svenska farvatten mer eller mindre är flytande skattkistor fyllda till brädden med dyrbarheter.
.

GSM underlättar vid båtlarm

Den nya GSM-tekniken gör det möjligt för dig som båtägare att kunna övervaka din båt även om du själv befinner dig på flera mils avstånd från baljan ifråga. Du kan nämligen kommunicera med båtens larmanordning via din mobiltelefon. Kommunikationen sker via SMS som skickas mellan din telefon och båtlarmets elektroniska basenhet. På så sätt får du ögonblickligen reda på om objudna gäster har tagit sig ombord eller om det på något sätt har uppstått någon form av rökutveckling någonstans ombord på båten. Eller om någon annan fara är på väg att dyka upp i båtens omedelbara närhet, såsom vattenläckage eller något annat.

.

Det kan därför vara en mycket god investering att köpa ett modernt och högteknologiskt båtlarm, speciellt om du skulle bo långt ifrån marinan där du har din båt förtöjd eller det båthus där du förvarar skutan under vintern. Med hjälp av ett sådant båtlarm har du ständigt din båt under god uppsikt och slipper på så sätt att oroa dig för onödiga, kostsamma och fullständigt ovälkomna överraskningar.