Webbplatsen www.larm.tv syftar till att ge information om larm, larmsystem och annat som rör området skydd och säkerhet.

.

Larm

Behovet av olika typer av larm är hela tiden en växande marknad. Inbrottslarm är den kategorin man vanligtvis tänker på när det gäller larm men även olika typer av personlarm är som något som väl kan inkluderas under begreppet larm.
Andra typer av övervakningsåtgärder i form av kameror och larm som är kopplade till kommersiella verksamheter är också det något som har klar beröring med larm.

.

Ökande brottslighet skapar behov av larm

Brottsligheten i landet ökar år från år, även om det för vissa typer av brott kan vara en minskning. Förmögenhetsbrott som villa- och lägenhetsinbrott har dock en successiv ökning år efter år. Misshandel och även våldtäkter visar på en kraftig ökning, detta trots faktorer som ändrad lagstiftning och anmälningsbenägenhet.

.
En del av dessa brott har kunnat hindras och kan hindras med hjälp av olika former av larm eller andra åtgärder. Och det är det som webbplatsen larm.tv skall belysa.

De områden vi tar upp är:

.

För inbrottslarm: